แบบทดสอบ บาลี-สันสกฤต(Pali-Sansakrit)

แบบทดสอบเรื่อง ภาษาบาลี-สันสกฤต จำนวน 5 ข้อ
วิชาภาษาไทย
เรื่อง ภาษาบาลี-สันสกฤต จำนวน 5 ข้อ
โดย อับดุลรอชิด
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นภาษาบาลี
   ข้อ ก พุทธ
   ข้อ ข ครุฑ
   ข้อ ค วรรณะ
   ข้อ ง ฤๅชา

ข้อที่ 2)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้ ข้อใดเป็นสันสกฤต
   ข้อ ก คฤหาสน์
   ข้อ ข สิกขา
   ข้อ ค อิจฉา
   ข้อ ง สงฆ์

ข้อที่ 3)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้ข้อใดเป็นภาษาบาลี
   ข้อ ก จุฬา
   ข้อ ข ลักษณ์
   ข้อ ค ศักดิ์
   ข้อ ง สุกรี

ข้อที่ 4)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้ ข้อใดเป็นภาษาสันสกฤต
   ข้อ ก รัตนะ
   ข้อ ข จำรัส
   ข้อ ค ครุฬ
   ข้อ ง เขต

ข้อที่ 5)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้ข้อใดเป็นภาษาบาลี
   ข้อ ก ริษยา
   ข้อ ข วิทยา
   ข้อ ค บุษบา
   ข้อ ง บุปผา


1 ความคิดเห็น:

  1. เฉลยผิดป่าว
    4.ข ครุฬเป็นบาลี ครุฑเป็นสันสถฤต
    5.ค

    ตอบลบ